françois Tilly & aurélien Veyrat
Installation. Mixed medias.

Année : 2015
Materials: Wood, stainless steel
Dimensions : 6,5 x 4,5 x 5 m 
Courtesy : François Tilly / Aurélien Veyrat
Pictures Credits : © AAVRA